การมุ่งมั่นของไทยแม็กซ์ พร็อพเพอร์ตี้ต่อความหลากหลาย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางสังคม

ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยก

เราทีม Thaimax Property ขอสัญญาว่าจะส่งเสริมวัฒนธรรมของความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความร่วมมือภายในองค์กรของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้โอกาสเท่าเทียมกันและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพ โดยไม่สนใจเรื่องเผ่าพันธุ์ เพศ ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา หรือทิศทางเพศ

ความยั่งยืน

เรารับรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของเราให้มากที่สุด เราจะทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเทคนิคการดำเนินงานอย่างยั่งยืนเข้าสู่องค์กรของเราและส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานและลูกค้าของเรา

ผลกระทบทางสังคม

เรายังรับรู้ถึงผลกระทบทางสังคมที่เรามีในประเทศไทยและมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ทรัพยากรของเราเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชุมชนที่เราบริการ เราจะเอาใจใส่ในการส่งเสริมการสร้างสรรค์คืนให้กับสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเป็นอาสาสมัคร การบริจาค และการเป็นพันธมิตรกับองค์กรที่มีค่านิยมเดียวกับเรา

ผ่านการกระทำและความมุ่งมั่นในการทำงานของเรา เราสัญญาว่าจะยึดมั่นค่านิยมเหล่านี้และสร้างผลกระทบที่ดีในโลกรอบตัวเรา

Compare listings

เปรียบเทียบ

เราใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์ของเราเพื่อแสดงเนื้อหาส่วนบุคคลและโฆษณาที่ตรงเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อทําความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมของเรามาจากไหน