การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ตลาดเช่าในกรุงเทพฯ ยังคงรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง

Dawn Ferguson จากอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยรายงานว่าอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกําลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาเช่าตอนนี้แตกต่างกันไประหว่าง 70,000 ถึง 100,000...

Compare listings

เปรียบเทียบ

เราใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณบนเว็บไซต์ของเราเพื่อแสดงเนื้อหาส่วนบุคคลและโฆษณาที่ตรงเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์ของเราและเพื่อทําความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมของเรามาจากไหน